DBAJMY O WŁASNE OTOCZENIE I MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Oferta usług porządkowo-czystościowych kierowana do Spółdzielni Mieszkaniowych, Administracji Nieruchomościami, Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych uwzględniająca w swym zakresie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

nasze usługi

Nasza oferta skupia się wokół 3 obszarów

Powierzchnie utwardzone

Powierzchnie wewnątrz budynków

nasza usługa

Tereny zielone

więcej
nasza usługa

Powierzchnie utwardzone

więcej
nasza usługa

Powierzchnie wewnątrz budynków

więcej