Powierzchnie utwardzone

utrzymywanie czystości na niezabudowanej części terenu, usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z podwórzy, przejść, bram, chodników

utrzymanie czystości w pergolach, opróżnianie koszy

czyszczenie kratek ściekowych

odśnieżanie ciągów komunikacyjnych i pieszych

skuwanie lodu z ciągów pieszych, a także drogi transporty pojemników na śmieci

posypywanie piaskiem oblodzonego terenu

w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu w ciągu całego dnia teren będzie odśnieżany do stanu zapewniającego bezpieczne poruszanie się

w okresie od kwietnia do października z wyłączeniem okresów występowania opadów atmosferycznych i mrozów zmywanie chodnika z częstotliwością zapewniającą utrzymanie odpowiedniego standardu czystości

dezynfekcja pergoli własnymi środkami chemicznymi