image

Oferta

Dbajmy o własne otoczenie i miejsce zamieszkania
Oferta usług porządkowo-czystościowych kierowana do Spółdzielni Mieszkaniowych, Administracji Nieruchomościami, Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych uwzględniająca w swym zakresie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

Tereny zielone

 • zachowanie w czystości przez ciągłe zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń,
 • wiosenne i jesienne grabienie liści oraz usuwanie wiatrołomów w wyznaczone przez Zleceniodawcę miejsce,
 • pielęgnacja rabat kwiatowych i żywopłotów,
 • koszenie trawy,
 • oczyszczanie krawężników i opasek przydomowych,
 • wywóz liści i skoszonej trawy.

Powierzchnie utwardzone

 • utrzymywanie czystości na niezabudowanej części terenu, usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z podwórzy, przejść, bram, chodników,
 • utrzymanie czystości w pergolach, opróżnianie koszy,
 • czyszczenie kratek ściekowych,
 • odśnieżanie ciągów komunikacyjnych i pieszych,
 • skuwanie lodu z ciągów pieszych, a także drogi transporty pojemników na śmieci,
 • posypywanie piaskiem oblodzonego terenu,
 • w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu w ciągu całego dnia teren będzie odśnieżany do stanu zapewniającego bezpieczne poruszanie się,
 • w okresie od kwietnia do października z wyłączeniem okresów występowania opadów atmosferycznych i mrozów zmywanie chodnika z częstotliwością zapewniającą utrzymanie odpowiedniego standardu czystości,
 • dezynfekcja pergoli własnymi środkami chemicznymi.

Powierzchnia wewnętrzna budynków

 • zamiatanie klatek schodowych,
 • mycie okien i parapetów,
 • mycie lamperii, drzwi i balustrad,
 • sprzątanie strychów, suszarni, korytarzy piwnicznych,
 • udrażnianie zsypów,
 • wymiana żarówek,
 • wywieszanie na tablicach ogłoszeń dostarczonych przez administrację,
 • dostarczanie korespondencji lokatorom,
 • wywieszanie na budynkach flag w święta państwowe,
 • zgłaszanie usterek zauważonych na terenach i obiektach objętych sprzątaniem,
 • dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – na dodatkowe zlecenie Pracodawcy.